Biografi Imam al-Qurthubi, Penulis Tafsir al-Qurthubi

  • Whatsapp
Biografi Ulama
Biografi dan Sejarah Para Ulama

BuletinIslam.com | Peran ulama-ulama Islam dalam berbagai lini kehidupan masyarakat muslim khususnya sangatlah besar. Karya-karyanya yang onumental kerap dijadikan rujukan hingga saat ini.

Ilustrasi, Foto; Istimewa

Nama Imam al-Qurthubi merupakan salah satu yang kerap kali disinggung khususnya pada topik-topik al-Quran, dengan merujuk kepada karya monumentalnya yang dikenal dengan Tafsir al-Qurthubi.

Bacaan Lainnya

Lantas siapa beliau sebenarnya? siapa nama dan dari mana asalnya? serta ragam pertanyaan yang tentunya perlu kita ketahui bersama.

Biografi Singkat Penulis Tafsir al-Qurthubi

Mengenal sosok tokoh ulama sangat penting, terutama agar kita dapat meneladani mereka, mulai dari bagaimana kualitas intelektualnya, ibadahnya dan lain sebagainya.

Nama dan asal beliau

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi, seorang ahli tafsir dari Cordova (sekarang bernama Spanyol).

Ia berkelana ke negeri timur dan menetap di kediaman Abu Khusaib (di selatan Asyut, Mesir).

Dia salah seorang hamba Allah yang soleh dan ulama yang arif, wara’ dan zuhud di dunia, yang sibuk dirinya dengan urusan akhirat.

Waktunya dihabiskan untuk memberikan bimbingan, beribadah dan menulis.

Karya-Karya Beliau

Imam al-Qurthubi termasuk kategori ulama yang produktif, Dia menulis mengenai tafsir al-Qur’an, sebuah kitab besar yang terdiri dari 20 jilid, yang diberinya judul: “Al-Jami’ liahkam al-Qur’an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan”.

Kitab ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya. Penulis tidak mencantumkan kisah-kisah atau sejarah, dan sebagai gantinya, penulis menetapkan hukum-hukum al-Qur’an, melakukan istimbath atas dalil-dalil, menyebutkan berbagai macam qira’at, I’rab, nasikh, dan mansukh.

Selain kitab-kitab tafsir diatas, belitu juga menulis beberapa karya di beberapa disipilin ilmu. antara lain;

  • Al-I’lam biima fi Din an-Nashara min al-Mafasid wa al-Auham wa Izhharm Mahasin Din al-Islam
  • At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa umur al-Akhirah (edisi Indonesia: Buku Pintar Alam Akhirat)
  • Al-Asna fi Syarh Asma’illaj al-Husna
  • At-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar
  • Syar at-Taqashshi
  • Qam’ al-Hirsh bi az-Zuhd wa al-Qana’ah
  • At-Taqrib likitab at-Tamhid

Guru-Guru Beliau

Beliau mendengar pelajaran dari Syeikh Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi dan meriwayatkan dari al-Hafizh Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Hafsh dan sebagainya. dan Beliau tinggal di kediaman Abu al-Hushaib.

Wafat Beliau

Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi meninggal dunia dan dimakamkan di Mesir iaitu dikediaman Abu al-Hushaib, pada malam isnin, tanggal 09 Syawal tahun 671 H. semoga Allah merahmati dan meredhai beliau.

Demikianlah bipgrafi singkat Imam al-Qurthubi, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah beliau, dan menjadikannya teladan. Amin.

Disarikan dari;

  • Al-A’lam karya Az-Zirikli, 5/322.
  • Hadiyyatul ‘Arifin, karya Al-Babani, 2/129.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *