Inilah Dia Doa Yang Dipanjatkan Nabi SAW Agar Terhidar Dari Api Neraka.

  • Whatsapp

Bukan hanya umat muslim, tetapi juga non muslimpun akan merasakan dan akan mengingat bahwa masuk kedalam nerakanya Allah SWT adalah sebuah hal yang sangat menakutkan. Mereka yang ingin terhindar dari macam-macam siksa neraka memang seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala dengan bertakwa dan melakukan banyak kebajikan. Sebagaimana yang telah difirmankannya yang artinya

“Dan orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: “Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?” Mereka menjawab: “Benar ada”, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: “Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar”. Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”. Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.” (QS. Al Mulk [67] : 6-11)

Bacaan Lainnya

Dosa-dosa yang dikerjakan tanpa adanya taubat merupakan akar yang akan menarik seseorang ke dalam neraka. Dosa tersebut antara lain, perbuatan syirik dalam Islam, durhaka kepada orang tua, bersikap munafik, sombong dan sebagainya. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam bersikap!

Selain amal ibadah, berdoa adalah salah satu bentuk rasa syukur dan tawakal dalam Islam terhadap Allah agar terhindar dari siksa neraka. Berikut ini doa agar terhindar dari siksa neraka yang dapat Anda amalkan.

Firman Allah dalam Al Qur’an

“Ya Tuhan kami, semoga Engkau berkenan men jauhkan kami dari azab (siksa) api neraka jahannam, karena azabnya itu sungguh membinasakan dan seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.” (QS. Al-Furqan [25] : 65-66)

Atau dalam kitab hadist yang dikarang oleh imam Nawawi, Riyadus sholihin

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

“Jika seseorang di antara kalian bertasyahud, maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Ia mengucapkan (yang artinya): Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah di waktu hidup dan setelah mati dan dari kejahatan fitnahnya al-masih Dajjal.”

(HR Muslim)

Hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi,  al-Nasa’i, Ibn Majah, Ahmad dan al-Darimi.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah yang artinya 

Hadist yang diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw berdoa dengan kalimat-kalimat ini yang artinya:

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka dan siksa neraka, juga dari keburukan kekayaan dan kefakiran.”

(HR Abu Daud dan al-Tirmizi. al-Tirmizi berkata bahwa ini adalah Hadis hasan sahih)

Demikianlah hadist-hadist tentang doa-doa yang biasa dipanjatkan oleh nabi besarMuhammad SAW dalam berbagai keadaan. Semoga kita selalu dilindungi olehnyua dan dijauhi dari segala malapetakanya. Amiin.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *